De Uitvaart

CREMEREN

CREMEREN

De meest gekozen uitvaart in Nederland is cremeren.

Een crematie vindt meestal direct na de uitvaartdienst plaats. De nabestaanden krijgen de asbus na 30 dagen overgedragen en kunnen daarna zelf bepalen wat ze met de as wensen te doen. 

RESOMEREN

RESOMEREN

Resomeren is een toekomstig nieuwe uitvaartmethode waarbij het lichaam wordt ontbonden door middel van een chemisch proces. Resomeren kan in de toekomst passen bij een duurzame uitvaart. Wie voor resomeren kiest, kan een reguliere uitvaartdienst krijgen, net als bij cremeren of begraven.

BEGRAVEN

BEGRAVEN

Vaak kiezen nabestaanden voor begraven omdat er dan een plek is om naartoe te gaan. Wanneer u voor begraven kiest dan heeft u de keuze tussen een particulier graf of een algemeen graf. Bij een particulier graf wordt u rechthebbende en bij een algemeen graf blijft de gemeente de rechthebbende. De minimale grafrust voor een algemeen graf is tien jaar.

NATUURBEGRAVEN

NATUURBEGRAVEN

Natuurbegraven kan een keuze zijn als iemand de voorkeur heeft voor begraven, maar nabestaanden niet wil opzadelen met grafkosten en onderhoud. Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. Daarnaast heeft een natuurgraf vaak eeuwige grafrechten, waardoor de grafkosten niet verlengd hoeven te worden.